VISITOR'S ACCOUNT REGISTRATION

There are two steps to creating an Visitor account:

1. Filling out the registration form
2. E-mail address verification

You're at step 1. Please fill out the form below and confirm by clicking on the "Register" button.
You will receive an e-mail with an activation link. This should not take more than an hour. Once you follow the activation link, your account will be activated.

If you have an account login here

Basic data

 

 • Systems and devices for water treatment
 • Systems and devices for wastewater treatment
 • Measuring devices, technique of measurement, regulation and analysis
 • Machines and devices for the construction, repair and maintenance of water and sewage networks
 • Pumps, mixers, fittings
 • Regeneration of water supply, sewage networks and deep wells
 • Pipes, wells and fittings for the construction of water and sewage networks
 • Specialized vehicles
 • Health and safety equipment, security and rescue equipment
 • IT solutions for water and sewage companies
 • Publishing, training and consulting activities
 • Other activities, not classified
 • Other (please enter additional interests, products)

Login data

* Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem serwisu oraz akceptuje jego warunki.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych przez Organizatora Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN - Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kasprowicza 2 85-073 Bydgoszcz, NIP 554-03-12-444, e-mail: sekretariat@igwp.org.pl, w celach statutowych Izby, tj. związanych z organizacją szkoleń, konferencji, warsztatów, targów, kursów, a także w celu otrzymywania materiałów marketingowych pochodzących od Izby oraz współpracujących z nią podmiotów. Danymi osobowymi, które powierzam są:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Stanowisko służbowe
 4. Dane teleadresowe reprezentowanej firmy
 5. Kontaktowy numer telefonu

Wycofanie przeze mnie zgody wymaga złożenia przeze mnie pisemnego oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym czasie, co nie ma wpływu na ważność wcześniejszego przetwarzania. Podane przeze mnie dane osobowe są podawane dobrowolnie – Administrator nie może domagać się ode mnie ich podania, jednakże brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo ww. wydarzeniu. Wszystkie definicje i zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych opisane są w polityce prywatności.

FAQ

I received a warning that my e-mail address already exists in the system
the warning indicates that your e-mail address has been used in the past to register in the system. If you have forgotten your password, please use the [I forgot my password] link on the login screen. If you have registered in the past, you only need to enter/reset your password, with no need of registering again.

can I use my e-mail address as my login?
yes, it’s a common practice.

What does the "*" sign next to a text box stand for?
The "*" sign next to a text box means that it must not be left blank.

other registration problem
we’re happy to help, please contact pomoc@exposupport.pl for more assistance.